เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ (Return and Refund Policy)

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ
FASHIONLOLITA ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือ เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ทางเรา ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับ และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลง ขอความกรุณาผู้ใช้บริการยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

เงื่อนไขในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 2(สอง)วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า ทั้งนี้ในการคืนสินค้ามีข้อจำกัด ดังนี้

 • สินค้าต้องไม่ถูกใช้งาน
 • สินค้าชำรุด เสีย หรือเสียหายจากการกระทำของลูกค้าไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่เจตนา และบรรจุภัณฑ์(หีบห่อ)สินค้าต้องไม่มีการลองหรือใช้งานแล้ว
 • ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า สำหรับลูกค้าที่ส่งมี VDO ตอนแกะบรรจุภัณฑ์ที่แสดงว่าสินค้ามีตำหนิจากทางร้านเท่านั้น 
 • ลูกค้าต้องเก็บสินค้า และอุปกรณ์ ตลอดจนคู่มือเอกสารทุกชิ้นทั้งหมด ที่ได้รับ ใส่ในกล่อง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
 • ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนเฉพาะสินค้าที่ส่งไปรษณีย์ทาง EMS เท่านั้น
 • ทางร้านได้แจ้ง รายละเอียดสินค้า Size สี ไว้อย่างชัดเจน สมาชิกทุกท่านโปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า
 • ทางร้านจะรับเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากการผิดพลาดของทางร้านเอง เช่นส่งผิดไซส์ หรือ สินค้าชำรุด เสียหาย อันเกิดจากผู้ผลิตเท่านั้น
 • สินค้ามีตำหนิ สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าแบบเดิม ขนาดเดิม แต่ไม่สามารถเปลี่ยนคืนเป็น คูปอง หรือเงินสดได้ **ยกเว้น** สินค้าแบบนั้นไม่มีใน stock แล้ว
 • ทางร้านขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ดังนี้
  • a) สินค้าประเภทชุดชั้นใน

**ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าอันมีเหตุจากเหตุผลอื่นๆ ที่ไม่อยุ่ในเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น

ขั้นตอนการคืนสินค้า

ทางร้านจะต้องได้รับแจ้งเรื่องก่อนท่านส่งสินค้ากลับมาเปลี่ยนทาง contact@fashionlolita.com หรือที่ไลน์ ID @Fashionlolita เท่านั้น มิฉะนั้นสินค้าของท่านจะตกค้างและไม่ได้รับ feedback จากทางร้าน
**ท่านลูกค้าต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อนทำการคืนสินค้าใดๆ เพื่อตรวจสอบเบื้องต้น ติดต่อได้ที่ไลน์ ID @Fashionlolita เท่านั้น

โดยการเปลี่ยนคืนสินค้า ลูกค้าต้องแนบรูปสินค้าที่มีปัญหา รวมทั้ง vdo ตอนแกะแพคสินค้าให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อยืนยันสภาพว่าสินค้าเสียหายจากทางร้านจริง และสินค้าที่จะเปลี่ยนคืน ต้องไม่ผ่านการใช้งาน ลอง หรือ ซักแล้ว ท่านจะต้องติดต่อกลับทางร้านไม่เกิน 2 วันหลังลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว หากเกินกว่านั้นถือว่าลูกค้าได้รับสินค้าถูกต้องแล้ว

หากทางร้านไม่สามารถหาสินค้าชิ้นเดียวกันชดเชยให้ได้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวอื่นทดแทน หรือขอคืนเงินค่าสินค้านั้นๆได้โดยทางร้านจะมอบ Coupon เพื่อใช้แทนเงินสดสำหรับสั่งซื้อสินค้าชิ้นต่อไป
ทางร้านจะรับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้าแบบFLASH Express หรือ J&T เท่านั้น